Popular Post

Posted by : Henny azalea Kamis, 30 Juni 2016

Hai Manusia, janganlah kau bangga dengan harta Riba mu. Harta dan kekayaan yang kau peroleh dengan menjerat harta orang lain. Harta yang kau peroleh dengan memeras dan mencekik kehidupan orang lain.

Sadarkah kamu ?

Kamu sudah menantang Tuhan mu, Dia yang sudah memperingatkan namun kamu seolah tutup mata dan tidak perduli dengan Firman-Nya.

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.


Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya


Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.Peganglah Al-Quran dan Hadist menjadi pedomanmu.
Janganlah kau mencari pembenaran atas Riba yang kau lakukan.
Tidak takutkah kamu dengan adzab Tuhan mu yang sangat mengerikan ?
Tidak percayakah Kamu atas kuasa Tuhan mu ?
Dia yang Maha Kaya.
Cukuplah pada-Nya kamu berserah dan memohon perlindungan.
Allah..Allah..Allah.
Karena memang hanya Dia yang bisa menyelesaikan semua sesuai dengan kehendak-Nya.

Leave a Reply

Silahkan tulis komentar Anda dibawah ini

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Cari Blog Ini

- Copyright © HeDes - Date A Live - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -